Veri Gizliliği Beyanı

Kişisel verilerinizin gizliliğini korumak bizim için önemlidir.

WITTENSTEIN SE („WITTENSTEIN“)‘ye, iştiraklerine, ürün ve hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde tüm kişisel verilerinizin korunduğundan emin olarak hareket etmenizi istiyoruz.. Veri güvenliği çok önemli bir konudur. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), Almanya Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) ve Alman Telemedya Kanunu (TMG) hükümlerine uygun hareket etmek bizim için vazgeçilmez bir prensiptir.

Hangi verileri neden topladığımızı ve bu bilgileri nasıl işlediğimizi bilmenizi isteriz. Verilerin korunmasına ilişkin yönetmeliklerin, biz ve harici hizmet sağlayıcılarımız tarafından dikkate alınmasını sağlayacak bazı teknik ve organizasyonel önlemler aldık.


Kişisel Veriler

Kişisel veriler, kimliği belirlenmiş veya belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait kişisel veya maddi ilişkilere yönelik bilgilerdir. Kişisel bilgiler arasında ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgiler yer alır. Web sitemizi kullanabilmeniz için kişisel verilerinizi paylaşmanız gerekmez. Ancak, talep ettiğiniz hizmetleri size sunabilmek için bazı durumlarda, ad ve soyadınıza, adresinize ve başka bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyabiliriz.

Aynı durum, bilgi amaçlı talep edilen materyallerin ve sipariş edilen ürünlerin gönderilmesi veya sorularınızın yanıtlanması için de geçerlidir. Kişisel bilgilerin verilmesinin zorunlu olduğu durumlar ile ilgili olarak size gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Sadece, bize kendi rızanızla verdiğiniz veya otomatik olarak sağlanan veri ve bilgileri kaydediyor ve işliyoruz.

Servis hizmetlerimizden yararlanıyorsanız, genellikle sadece hizmetlerimizi sunabilmek için ihtiyacımız olan verileri topluyoruz. Sizden daha fazla bilgi talep ettiğimiz durumlarda talep edilen bilgilerin verilmesi isteğe bağlı bilgilerdir. Kişisel verilerin işlenmesi sadece talep edilen hizmetin sunulması ve meşru ticari çıkarlarımızın korunması kapsamında gerçekleştirilir.


Sorumlu

WITTENSTEIN yürürlükteki veri koruma yönetmelikleri ile uyumlu olarak bu web sitesini işletir. GDPR'ın ilgili hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesinden mesul veri sorumlusuyuz. Web sitesi işletmecisinin iletişim bilgilerini Yasal Uyarı (https://www.wittenstein.de/en-en/legal-notice/) sayfasında bulabilirsiniz.


Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

WITTENSTEIN sizin bize ilettiğiniz bilgiye dayanarak veri toplar. WITTENSTEIN; mekanik ve mekatronik sürücü teknolojileri ve ilgili hizmetlerin geliştirilmesi, imalatı, pazarlaması ve satışı gibi ticari faaliyetleri yerine getirmek için sizin hakkınızdaki veriye düzenli olarak ihtiyaç duyar. Elde edilen her türlü kişisel veri, örneğin fuar ziyaretleri veya iş görüşmeleri/ilişkileri, e-posta yazışmaları ya da web sitesine, iletişim formuna veya haber bülteni aboneliği (örneğin isim ve posta veya e-posta adresi) için verilen/girilen e-posta adresi dahil kişinin kendi isteğiyle/hür iradesiyle verilmiştir. Bu veriler bir sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyi kolaylaştırmak, kendi pazarlama ihtiyaçlarımız için, bir sözleşmenin yürülüğe girmesi için arzu edilen ve izin verildiği kadar ilerlememize imkan sağlamak (Rızanın GDPR Art. 6 (1)  a bendine göre alındığını farzedelim.) için GDPR'nin Art. 6 (1) b bendine uygun olarak işlenir. Yukarıda sayılan amaçlar haricinde açık izniniz olmadan bir başkasına ifşa edilmez. Verinin paylaşıldığı yetkili üçüncü kişiler bağlı kuruluşlar veya hizmet sağlayıcılar olabilir. Yasa, kişisel verinin sağlanmasını/verilmesini talep etmez. Bunun verilmesi sadece sizin kişisel olarak sözleşmeye taraf olmanız halinde karşılıklı olarak zorunludur. Ancak, bu verilere ticari faaliyetleri yerine getirmek ve sözleşme hükümlerini icra etmek amacıyla, sözleşmeyi hayata geçirmek ve yürütmek ve süreci sorunsuz temin etmek çerçevesinde sizinle iletişime geçmek için düzenli olarak ihtiyaç duyulur.

Verilerinizi, sadece sözleşme öncesi ve sözleşme dönemi boyunca ve/veya iş ilişkisi süresince veya bunları hesaba katmadan ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimiz ile ilgili bilgi talep ettiğiniz sürece saklayacağız. Hakkınızda saklanan veri (genellikle isim, adres, e-posta adresi, telefon ve faks numarası) saklanma amaçları ortadan kalkar kalkmaz, herhangi bir yasal vergilendirme, arşivleme ya da diğer zorunluluklarla ihtilafa düşmemesi halinde silinecektir. Eğer bu şekilde bir zorunluluk varsa, veri zorunlu saklama süresi sona erince silinecektir.

WITTENSTEIN internet üzerinden hiç bir veri göndermenin (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) ve şifrelenmemiş iletinin mutlak surette güvenli olamayacağını ve güvenlik açıklarının tamamen inkar edilmesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek ister. Veri güvenliğiniz için gerekli her türlü çalışmayı yapmamıza rağmen üçüncü kişilerin girişimlerine karşı tam bir koruma mümkün değildir.


Bilgilendirme, Düzeltme, Silme, İşlemeyi Kısıtlama, Veriyi Devretme, Rızadan Cayma

Sizinle ilgili sakladığımız veri hakkında (özellikle verinin kaynağı ve veriyi işleyecek kişiler ile birlikte hangi amaçla işleneceği) her zaman ve ücretsiz olarak bilgi talep etme hakkınız vardır. Ek olarak, verinin düzeltilmesini, silinmesini, işlenmesinin kısıtlanmasını ve devredilmesini yasanın izin verdiği şekilde isteme hakkınız vardır. Eğer bize sizin hakkınızda veri toplama ve saklama konusunda onay verdiyseniz, bu rızadan istediğiniz an cayma hakkına sahipsiniz. Rıza göstermekten cayma, daha önce verilen rızaya istinaden toplanan ve saklanan verinin kanuna uygunluğunu etkilemez. Bu konuya ilişkin sorunuz varsa, web sitesinin Yasal Uyarı sayfasında bulabileceğiniz (https: //www.wittenstein.de/en-en/legal-notice) iletişim adresine yazınız veya Veri Koruma Yetkilisi ile doğrudan iletişime geçiniz.


Veri Koruma Sorumlusu

Şeffaflık bizim için en büyük öneme sahiptir. Eğer verilerinizi nasıl kullandığımız veya WITTENSTEIN Gizlilik Politikası hakkında bir sorunuz olursa, tarafımızca atanmış Veri Koruma Yetkilisi Mr. Malte Schober ile web sitemiz Yasal Uyarı sayfasında verilen adres (https://www.wittenstein.de/en-en/legal-notice/) üzerinden veya datenschutzbeauftragter@wittenstein.de adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz. Veri Koruma Yetkilimiz tüm kişisel verileriniz ile ilgili bilgi, itiraz, yorum, eleştiri, öneri ve şikayet talepleriniz için de iletişim kurabileceğiniz kişidir.


Şikayetçi Olma Hakkı

GDPR'nin 77. maddesi uyarınca, ilgili her kişi, eğer kişisel verisinin işlenmesinde yasaya uygun olmayan bir durum olduğunu düşünürse bir üst otoriteye şikayet etme hakkına sahiptir. Veri koruma anlaşmazlıkları konusunda sorumlu bir üst otorite, WITTENSTEIN'ın mukim bulunduğu eyaletteki Eyalet Veri Koruma Yetkilisi'dir. Eyalet Veri Koruma Yetkilileri ve iletişim bilgileri için lütfen bu linki tıklayınız. https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

 

Web Sitesi için Ek Gizlilik Politikası

Veri Toplama ve Kullanım

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz bazı verileri otomatik olarak toplar. Bu veriler esasen tarayıcı, işletim sistemi, sayfa görüntüleme gibi teknik verilerdir. Web sitesine eriştiğinizde otomatik olarak kaydedilirler. Bir kısım veriyi web sitesinin doğru çalışmasını sağlamak için  toplarız. Diğer veriler sizin web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmek için toplanmaktadır.


Analiz ve 3. Taraf Araçları

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, site içi dolaşma alışkanlıklarınızın istatistiki analizleri yapılabilir. Bu çerezler ve analiz araçları kullanılarak yapılır. Gezinme alışkanlığı analizi genellikle anonimdir. Diğer bir deyişle bazı analiz araçlarını kullanmadan bu verilerden sizin kim olduğunuzu belirlememiz mümkün değildir. Bu tip analizleri reddebilir ve söz konusu araçların kullanımını engelleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Gizlilik Politikası'nda bu konuyla ilgili reddetme hakkınızı nasıl kullanacağınız konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Analiz araçları ve çerezlerin yanı sıra olası ayarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için, her sayfanın alt kısmında bulabileceğiniz “Çerez Ayarları” bağlantısını tıklayın.


SSL/TLS encryption

Bu web sitesi İletişim Formu'nu kullanarak bize gönderdiğiniz talepler ve benzeri gizli içeriğin iletilmesi için güvenlik gerekçesiyle SSL veya TLS şifreleme yapmaktadır. Şifreli bağlantıyı tarayıcınızın adres cubuğunda göreceğiniz "http://" ifadesinin "https://" ifadesine dönüşmesinden ve kilitlenmiş kilit işaretinden ayırt edebilirsiniz. SSL ve TLS devredeyse yaptığınız veri transferi üçüncü kişiler tarafindan görüntülenemez.


İletişim Formu

İletişim Formu'nu kullanarak bize mesaj gönderirseniz, forma girdiğiniz bilgileri ve sizi yanıtlamak veya süreci takip etmek için tarafınızca verilmiş tüm iletişim bilgilerini topluyoruz.

İletişim Formu'na girdiğiniz her bilgi izniniz doğrultusunda işlenir (AB Genel Veri Koruma Tüzüğü 6 (1) a). Dilediğiniz zaman gösterdiğiniz rızadan cayabilirsiniz. Basit bir e-mail bu iş için yeterlidir. Rızadan cayma, daha önceden verilen rızaya istinaden toplanan ve saklanan verinin kanuna uygunluğunu etkilemez.

İletişim Formu'nda verdiğiniz bilgiyi, siz silinmesini talep edene veya saklanması için verdiğiniz izinden cayana ya da saklama amacı ortadan kalkana (örneğin talebinizi sonuçlandırdıktan sonra) kadar saklayacağız. Saklama süresi ve benzeri yasal zorunluluklar etkilenmeden devam edecektir.


Çerezler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgileri çerez (cookie) formunda bilgisayarınıza kaydetmemiz söz konusu olabilir. Çerezler web sitemizin daha kullanıcı dostu, etkin ve güvenli olmasına yardımcı olur. Çerezler, web sunucusundan tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

En sık kullanılan çerez "Session-Cookies" (Oturum Çerezleri)'dir. Bu çerezler ziyaretiniz bittiğinde otomatik olarak silinir. Diğer çerezler bilgisayarınızda kalır ve WITTENSTEIN web sitesini bir daha ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın otomatik olarak tanınmasına olanak sağlar. 

Internet tarayıcınızı sabit diskinizden çerezleri silecek, engelleyecek veya çerezi kaydetmeden önce uyarı mesajı verecek şekilde yapılandırabilirsiniz.  Ancak bu durumda web sayfamızdaki tüm içerikleri veya fonksiyonları kullanabilmenizin mümkün olamayacağını hatırlatmak isteriz.

Elektronik iletişim için gerekli olan çerezler AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Art. 6 (1) f'ye göre kaydedilir. Teknik hatasız mümkün olan en iyi hizmeti vermek için çerez kullanmak web sitesi işletmecisinin meşru hakkıdır.


Sunucu Log Dosyaları/ Web Sitemizde Veri Toplama

Web sitelerimize erişim sağladığınızda genel, kişisel olmayan bilgileri (örneğin kullanılan internet tarayıcısının ve işletim sisteminin tipi, ziyaret tarih ve saatiniz, sitemize yönlendirme sağlayan internet sitesinin alan adı, ziyaret sayısı, sitede geçirilen ortalama süre, görüntülenen sayfalar) ve otomatik olarak (yani kayıt işlemi olmadan) kaydedebiliriz.

Bu veriler belirli bir kişiyle eşleştirilemez ve diğer veri kaynakları ile birleştirilemez. WITTENSTEIN bu verilerin kanuna aykırı kullanıldığına dair bir duyum varsa daha sonra kontrol etme hakkını saklı tutar. İşlemin yasal dayanağı , bir sözleşmenin gereklerini yerine getirmek veya bir sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla veri işlemeyi mümkün kılan AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Art. 6 (1) b'dir.


Web Analizi Hizmetleri (Google Analytics)

İnternet sayfalarımızda, bir web analizi hizmeti olan ve Google Inc. ("Google") 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. tarafından sunulan Google Analytics kullanıyoruz.

Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesinin kullanımını analiz etmemize olanak sağlayan metin dosyaları olan "çerezleri" kullanır. Çerezler ile oluşturulan ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı gösteren bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'ın A.B.D.'de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve kaydedilir.

Google Analytics'in kullanıcı verisini nasıl işlediğine dair daha fazla bilgi için Google Gizlilik Politikası'na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en adresinden ulaşabilirsiniz. 

Google Analytics çerezleri AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Art. 6 (1) f'ye göre kaydedilir. Web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmek, iyileştirmek ve reklamları etkinleştirmek için çerez kullanmak web sitesi işletmecisinin meşru hakkıdır.


Google Analytics'te IP Anonimleştirilmesi

Bu web sitesinde IP anonimleştirme seçeneği aktif durumdadır. Avrupa Birliği Ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın diğer imzacı ülkelerin içinde IP adresiniz sunucuya gönderilmeden önce Google tarafından kısaltılır. Sadece bazı istisnai durumlarda IP adresiniz Google'ın A.B.D.'de bulunan sunucusuna gönderildikten sonra orada kısaltılır. Google, bu bilgileri bu web sitesinin sahibi adına kullanarak web sitesinin kullanımını değerlendirir, web sitesindeki aktivitelere yönelik raporlar oluşturur ve web sitesinin sahibine internet ve web sitesi kullanımı ile ilgili başka hizmetler sunar. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından aktarılan IP adresi diğer Google verileri ile birleştirilmez.


Google Analytics Browser Plugin

Tarayıcınızın yazılımında gerekli ayarları yaparak çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda bu web sitesindeki tüm fonksiyonları eksiksiz şekilde kullanamayabileceğinizi size hatırlatmak isteriz. Ayrıca çerezler ile oluşturulan ve web sitesi kullanımınıza ilişkin olan verilerin (örneğin IP adresiniz) Google'a aktarılmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini linkte (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) mevcut olan eklentiyi indirip kurarak engelleyebilirsiniz. 


Google Analytics tarafından Veri Toplanmasının Reddi

tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html linkinde “Accept and Install”a tıklayarak eklentiyi devre dışı bırakıp Google Analytics tarafından veri toplanmasını engelleyebilirsiniz. Google Analytics'in veri toplamasını aynı zamanda aşağıdak linki tıklayarak da önleyebilirsiniz:

Opt-out çerezi web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde veri toplanmasını engellemek için bilgisayarınıza kaydedilir.

Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.google.com/analytics/terms/us.html ve https://policies.google.com/?hl=en/ sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Bu web sitesinde, Google Analytics'e "gat._anonymizeIp();" kodunun eklendiğini belirtmek isteriz, bu kod IP adreslerinin anonim şekilde kaydedilmesini (IP Maskeleme) sağlar.


Google Analytics'le Sipariş İşleme

WITTENSTEIN, sipariş işleme yönetimi için Google ile bir sözleşme imzalamıştır. Alman Veri Koruma mercilerinin katı kuralları Google Analytics kullanımına dahil edilmiştir.

 

Google Analytics Demographics

Bu web sitesi "Google Analytics Demographics and Interest Reporting" özelliklidir. Bu özellik kullanıcıları yaş, cinsiyet, ilgi alanlarına göre hedeflememize yardımcı olur. Bu veriler Google'ın ilgi alanı tabanlı reklamlarından ve harici ziyaretçi istatistiği sağlayıcılarından gelmektedir. Belirli bir kişiyle eşleştirilemezler. Bu özelliği dilediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarlarını kullanarak devre dışı bırakabilir ya da "Google Analytics tarafından Veri Toplanmasının Reddi" başlığı altında tanımlandığı şekilde veri toplanmasını engelleyebilirsiniz.


Google Maps

Bu web sitesi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA tarafındandan sağlanan “Google Maps” API kullanır. Google Maps'i kullanabilmek için IP adresinizin saklanması talep edilmektedir. Bu bilgi genellikle Google'ın  ABD'deki sunucularına iletilir ve orada saklanır. Web sitesi işletmecisinin bu yolla iletilmiş veriler üzerinde hiç bir kontrolü yoktur. Google'ın kullanıcı verisini nasıl işlediğine dair daha detaylı bilgi için https://policies.google.com/privacy?hl=en/ linkinden Google Gizlilik Politikası'na ulaşabilirsiniz.


Facebook Remarketing

Bu site Facebook Inc. (“Facebook”)'un Remarketing “Custom Audiences” özelliğini kullanır.Bu işlev, bu web sitesini ziyaret edenleri sosyal ağ Facebook ziyaretinin bir parçası olarak sunmak için kullanılır. "Facebook Remarketing Tag" web sitesine eklenmiştir. Bu eklenti sayesinde kullanıcı web sitesini ziyaret ettiğinde Facebook sunucuları ile doğrudan bağlantı sağlanır. Siteyi ziyaret ettiğinizde Facebook sunucusuna yönlendirilirsiniz böylece Facebook bu bilgiyi Facebook kullanıcı hesabınıza bağlar. Facebook 'un verileri nasıl topladığı, kullandığı ve sakladığı ve sizin mahremiyetinizi nasıl koruduğu ile ilgili daha fazla bilgi almak için Facebook Privacy Policy'e https://www.facebook.com/about/privacy/ adresinden ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak, “Custom Audiences” remarketing özelliğini https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ devre dışı bırakabilirsiniz. Bu işlem için Facebook'a giriş yapmanız gerekmektedir.

 

LinkedIn Remarketing

Bu web sitesi LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA analiz ve dönüşüm takip teknolojisini kullanır. Bu teknoloji "LinkedIn Career Network" sitesinde ilgi alanı odaklı reklam göstermek amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaçla LinkedIn Insight-Tag web sitesine eklenir. Web sitesini ziyaret ettiğinizde, LinkedIn hesabınıza giriş yaptıysanız, bu etiket sayesinde LinkedIn sunucularıyla bir bağ kurulur. Böylece LinkedIn ziyaretinizi hesabınızla ilişkilendirir. LinkedIn teknolojisi ilgi alanlarınıza uygun reklamlar görmenizi sağlar. LinkedIn WITTENSTEIN'a reklam aktiviteleri ile ilgili anonim raporlar sunar ve bu web sitesi ile nasıl iletişime geçtiğiniz hakkında bilgilendirmeler yapar.LinkedIn Gizlilik Politikası için lütfen https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy sayfasını ziyaret ediniz. LinkedIn tarafından site kullanım analizi yapılmasını ve ilgi alanlarınıza göre öneri yapılmasını engellemek için (“opt-out”); https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out linkinde yer alan Reject on LinkedIn (LinkedIn üyeleri için) ya da Reject (diğer kullanıcılar için) butonuna tıklayınız.


E-Bülten

Bu sitede sunulan e-bülten abone olmak isterseniz e-posta adresinize ve bu adresin sahibinin siz olduğunuzu doğrulamamıza izin vermenize ve bu e-bülteni almak istediğinizi kabul ettiğinizi doğrulamanıza ihtiyaç duyuyoruz (çifte "opt-in" prosedürü). Bu bilgiyi sadece talep ettiğiniz bilgiyi size göndermek, sorunuzu yanıtlamak için kullanır ve WITTENSTEIN Grubu dışında üçüncü kişilerle paylaşmayız.

E-Bülten aboneliği için girdiğiniz veriler rızanız doğrultusunda işlenir (AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Art. 6 (1) a). Bilgi ve e-mail adresinizin saklanması ve bu bilgilerin e-bülten gönderimi için kullanımı ile ilgili gösterdiğiniz rızanızdan istediğiniz zaman e-bültende bulunan "Unsubscribe" linkini tıklayarak cayabilirsiniz. Rızadan cayma, daha önceden verilen rızaya istinaden toplanan ve saklanan verinin kanuna uygunluğunu etkilemez.

Size e-bülten göndermek amaçlı aldığımız veriyi siz e-bülten üyeliğinden çıkana kadar saklıyor ve siz üyeliikten çıkar çıkmaz siliyoruz. Bu durum diğer amaçlarla (örneğin sözleşmenin yerine getirilmesini için gerekliyse) sakladığımız veriyi etkilemez.


Veri Gizliliği Düzenlemelerindeki Değişiklikler

Teknik gelişmeler nedeniyle zorunlu olması halinde, güvenlik ve veri gizliliği önlemleri ile ilgili değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu durumda veri gizliliği politikamız da uygun şekilde değiştirilecektir. Bu nedenle, Veri Gizliliği Politikası'nın her zaman en güncel versiyonunu dikkate aldığınızdan emin olun.


Veri Güvenliği

Kişisel verilerinizin kaybolmaya, tahrip edilmeye, manipüle edilmeye veya yetkisiz şekilde erişilmeye karşı korumaya alınabilmesi için teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri uyguluyoruz. Tüm çalışanlarımız ve veri işleme görevlerini yürüten tüm üçüncü şahıslar, Almanya Federal Veri Koruma Yasası'nın hükümlerine uygun hareket etmekle ve kişisel verilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi çalışmaları sırasında, verilerin üçüncü şahıslar tarafından kötüye kullanımını önlemek amacıyla bilgiler şifrelenmiş biçimde aktarılır. Güvenlik önlemlerimiz, ilerleyen teknoloji ile birlikte sürekli olarak geliştirilmektedir.


Çocuklar ve Gençler

18 yaşın altındaki kişiler, ebeveynlerinin gözetimi olmaksızın tarafımıza kişisel verilerini göndermemelidir. Biz çocuklara ve gençlere ait kişisel verileri talep etmiyoruz, bunları toplamıyoruz ve üçüncü şahıslar ile paylaşmıyoruz.

 

Eposta ile Pazarlamanın Reddi

Tarafımızca açıkça talep edilmeyen, spam e-postalar dahil olmak üzere herhangi bir reklam veya diğer bilgi materyalini iletmek amacıyla bu web sitesinde sağlanan iletişim bilgilerinin kullanılmasını reddediyoruz. Bu hükmü ihlal eden kişilere karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutarız.


Harici İnternet Sayfalarındaki Bağlantılı İçerik İçin Sorumluluk Reddi

İnternet sayfalarımızda sunulan harici bağlantıları kullandığınız süre boyunca, bu veri gizliliği beyanı bu bağlantılar için geçerli olmaz. Size farklı bağlantılar sunduğumuzda, bunların da veri gizliliği ve güvenlik standartlarına uygun olmaları için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Ancak diğer içerik sağlayıcıların güvenlik düzenlemelerine ve veri gizliliği kurallarına uygun hareket etmesini etkileyebilecek durumda değiliz. Bu nedenle diğer içerik sağlayıcıların internet sayfalarında yer alan veri gizliliği beyanlarını da mutlaka dikkatle inceleyiniz.