WITTENSTEIN ‘da Compliance (İlkelere Uyum)

Beş kurumsal değerimizden biri olan sorumluluk, iş faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır. Tüm hukuk ve şirket kurallarına uymak anlamına gelen “Compliance“ bunun vazgeçilmez bir ana unsurudur. Amacımız, WITTENSTEIN şirket grubundaki tüm çalışanların - yönetimde, üretimde ya da genel müdür ve yönetim kurulu düzeyinde olsun - davranışlarının yasalara, kurallara, gönüllü taahhütlere ve değerlerimize uygun olmasını sağlamaktır. Bütün bunları açıklayıcı örneklerle birlikte Davranış Kodeksi’ mizde belirlemiş bulunmaktayız.
WITTENSTEIN Grubu’ nun Etik Davranış Kodeksi

Sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk bilinciyle yapılan işletmecilik, ticari faaliyetlerimizin temelini oluşturmakta ve iyi, uzun vadeli iş ilişkileri için evrensel bir temel sağlamaktadır.
WITTENSTEIN Grubu’ nun Etik Davranış Kodeksi’ nden türetilen Tedarikçi Kodeksi’ miz, WITTENSTEIN' ın kendisinin belirlediği ve tedarikçilerinden de beklediği standartları tanımlamaktadır.
WITTENSTEIN Grubu’ nun Tedarikçi Kodeksi 

“Compliance” standartlarımız Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü' nün (ILO) sözleşmelerine dayanmaktadır.