Yarı İletken ve Elektronik Montajı

Yarı iletken endüstrisi, hızlı inovasyon döngüleri nedeniyle farklılık gösterir. Moore kanuna göre, entegre devrelerdeki karmaşıklık her on iki - yirmi dört ayda bir iki katına çıkmaktadır. Ancak daha fazla minyatürleştirme sağlayabilmek için tamamen yeni üretim teknolojilerine de ihtiyaç vardır. Bu uygulamaları yapabilmek için en önemli faktör yüksek hassasiyettir. Bu durum tekrarlama ve pozisyonlama hassasiyeti ve en küçük hareketlerin kontrol edilebilir olması için de geçerlidir. Güvenilirliğin ve verimliliğin de önemi büyüktür. Üretim kısmen temiz oda ortamında gerçekleştirilir (en azından ISO-6 temiz oda sınıfına kadar) – vakum içindeki uygulamalar da giderek artmaktadır (basınç aralığı 10-12 mbar). Kısıtlı montaj alanından ötürü tahriklerin düşük hacme sahip olması önemlidir. Çok yüksek güç yoğunluğuna, yüksek dinamizme ve hassasiyet sahip çözümler sunuyor. Tahriklerimiz, vakum ortamına uygun olan optimum senkron çalışma düzenine sahiptir. Bu sayede, gerçekleştirilen iş hacminde kayda değer bir artış sağlanmaktadır