Petrol ve Gaz Sondajı

Petrol ve gaz endüstrisindeki zorlu ortam koşulları, makinelerde ve sistemlerde çok üstün özelliklerin olmasını gerektirir: Bu nedenle tahrikler için en önemli kriterler; hizmet dışı kalma emniyetinin, güvenilirliğin ve kullanılabilirliğin mümkün olan en üst seviyede olmasıdır. Müşterilerimiz ile birlikte çalışarak, uygulamalarına birebir uyacak şekilde tasarlanmış özel çözümler geliştiriyoruz. Bunun için, yapılan geliştirmelerin özel çevre koşullarında hangi nitelikleri sergileyecekleri ile ilgili çıkarımların yapılmasına olanak veren inovatif yönü yüksek simülasyon modüllerinden ve test stantlarından destek alıyoruz. Döner servo motorlarımız ve jeneratörlerimiz gövdeli veya gövdesiz olarak teslim edilebilir, şoka ve titreşime çok dirençlidir ve 240°C'ye kadar stator sargı sıcaklıklarıyla ve 2100 bar'a kadar ortam basınçlarıyla çalışmaya olanak sağlar. Talep üzerine bu çözümleri ATEX direktiflerine harfiyen uyacak şekilde de üretiyoruz. Tipik uygulamalar şunlardır: Rotary Steerable Systems (RSS), Power Generation, Mechanical Pipe Cutter, Measurement While Drilling (MWD), Loging While Drilling (LWD), Wireline Tools, Downhole Tractor Tools, Intelligent Well.

Özellikle deniz tabanı altındaki petrol ve gaz işleme ve sevk çalışmaları için son derece sağlam yapılara sahip olan ve çok hassas şekilde ayarlanabilen, entegrasyonu yüksek mekatronik sistemler sunuyoruz. Bu sistemler için güzel bir örnek, çok farklı türden valfleri kumanda eden valf aktüatörlerimizdir. Bu tahrikler yedekli bir yapıya sahiptir ve 3000 metre su derinliğine kadar kullanılabilir. Hizmet ömrü 25 yıldır.